Infrastruktura transportowa w Polsce

Polska gospodarka jako całość ma się całkiem dobrze na tle innych krajów europejskich ale to nie znaczy, że nie ma swoich słabości. Bez wątpienia największą z nich jest stan infrastruktury transportowej. Nawet pomimo gigantycznych wręcz nakładów na autostrady i drogi ekspresowe ich sieć jest wciąż niewystarczająca i sytuuje nas daleko w tyle w porównaniu do innych krajów. Większość miast wojewódzkich nie jest połączona i wciąż brakuje kluczowych dla transportu autostrad ze wschodu na zachód oraz z północy na południe. Sytuacja jest tym bardziej poważna, że po zakończeniu obecnych inwestycji planowane jest znaczne spowolnienie w obszarze budowy dróg. Niestety podobnie sytuacja ma się na kolei. Infrastruktura jest niedoinwestowana a szlaki kolejowe ze względu na stan techniczny nie pozwalają na osiąganie odpowiednich prędkości przez pociągi. Dlatego podróże koleją nie cieszą się dużą popularnością i ludzie głównie decydują się podróżowanie samochodami lub nawet samolotami. Jeśli chodzi o te ostatnie to chyba jedyny obszar, który stoi na dobrym poziomie. Infrastruktura jeśli chodzi o transport lotniczy jest na wskroś nowoczesna i może być powodem do dumy.

Wodą, lądem i powietrzem

Transportujemy siebie i towary na wielkie odległości wykorzystując każdy możliwą przestrzeń. Transport wodny wykorzystuje rzeki, jeziora i morza. Transport lądowy odbywa się drogami, torami ale też, co zauważamy rzadko, rurociągowy. Latamy małymi awionetkami i wielkimi samolotami transportowymi. Ogromne kontenerowce majestatycznie suną po oceanach a szybkie motorówki przewożą ludzi z jednego końca jeziora na drugi. Zawłaszczyliśmy dla transportu każde możliwe środowisko. Często nie zauważa się wpływu jaki to na nie wywiera. W krajach rozwiniętych jest to coraz częściej podnoszony problem. Jedna kwestia to emisja gazów, zanieczyszczeń, które w naszym nieustającym przemieszczaniu się wpuszczamy do atmosfery. Druga rzecz to ingerencja w przestrzeń, w której poza człowiekiem żyją też inne gatunki. Dolina Rospudy to tylko jeden z aspektów problemu. Inne to ekrany wyciszające, przez które zwierzęta nie mogą przemieścić się do inne części lasu. To drogi, które powstają w miejscach przemarszu jeży. Lotniska, porty – każdy element transportowej układanki wpływa na środowisko.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2018. All Rights Reserved.